Hovudtema for Diktardagar 2018 er Barne- og ungdomslitteratur: Kvifor er denne litteraturen så viktig? Korleis formidle og nå ut til målgruppene? Diktardagar 2018 skal både formidle litteraturen til barn og unge og dra barn og unge aktivt med som deltakarar i programinnslag. Her samarbeider vi med kulturskolane i kommunane. Sidan det i 2018 er 200-jubileum…

Les mer
Bilde av boken Keeperen og havet av Maria Parr

Hovudtemaet på Diktardagar 2018 er Barne- og ungdomslitteratur. Det blir også temaet på seminaret laurdag 1. september. I år er seminaret retta særskilt inn mot dei som formidlar litteratur for barn og unge, det vil seia lærarar og bibliotekarar. Seminaret kan vera nyttig og inspirerande også for andre.

Les mer

I år er det 200 år sidan forfattaren og journalisten Aasmund Olavsson Vinje vart fødd. Diktardagar 2018 markerer det mellom anna med ein Vinje-kveld, der vi får konsert med Aasmund Nordstoga.

Les mer