Eldhug

Eldhug er eit rockeband som spelar eigekomponert musikk med tekstar på nynorsk. Eldhug har sitt hovudkvarter i Skjåk og består av Bjarte Rossehaug, Geir Byre og Tormod Sperstad. Eldhug deltek på seterdagen på Sota sundag.