Seminar – Tema: Bygda

Dato: 03.09.2016
Tid: 10:00 - 14:30

Seminarleiarar: Andreas Hompland og Håvard Teigen.

  • 10:05 – 10:50: Forfattar Kjartan Fløgstad: NORSKE PENNESTRØK – der litteraturen skriv seg frå.
  • 11:00 – 11:45: Filmvitar/bygdeutviklar Marit Aakre Tennø: Bygda i populærkulturen.
  • 11:45 – 12:30: Matpause (ikkje inkludert i seminaravgifta)
  • 12:30 – 13:15: Bygdeforskar Mariann Villa: Bygda – eit perspektiv frå forskinga
  • 13:30 – 14:15: Rektor Dag Jørund Lønning: Bygdeutvikling og bygda i framtida

Billett til enkeltforedrag kan kjøpas ved inngangen kr. 150.-

 

Laster kart ....