Even Lusæter

Even er heidøl, fødd i 1979, nå busett i Vågå. Han har studert nordisk og historie på Universitet i Oslo og jobbar i NRK Hedmark og Oppland. Han har sitt eige føretak og spelar fele og framfører dikt. Under Diktardagar deltek han både under diktarmiddagen på Fossheim fredag, og under seminaret på Aukrust laurdag.