Seminar

Anna Kleiva og Mari Skeie Ljones

Anna Kleiva og Mari Skeie Ljones
Foto: Ingvil Skeie Ljones

Lyrikk og musikk står sentralt under årets Diktardagar. Diktet blir vise – frå tekst til tone er overordna tema for litteraturseminaret. Lyrikar Anna Kleiva frå Vinstra og felespelar Mari Skeie Ljones frå Lillehammer, opnar seminaret med eit musikalsk og lyrisk møte mellom diktar og musikar. Ola E. Bø, dramaturg og språkrettleiar ved Det Norske Teatret, held innlegget Frå syngjespel til teater, der han tek for seg utviklinga av musikalsjangeren og arbeidet sitt med omsetjingar og oppsettingar av utanlandske musikalar på Det Norske Teatret.

Folkemusikar Kirsten Bråten Berg vil fortelja om samarbeidet sitt med tekstforfattarar og musikarar frå andre sjangrar. Ho har med seg musikarane Lars Bremnes og Georg Buljo som vil bidra med musikalske innslag på seminaret. Stein Versto, forfattar og folkemusikar, held foredraget Frå paddington Station til Frøken Frantzen – låtskriving sett frå einforfattar sin ståstad. Her kjem han blant anna inn på samarbeidet sitt med Odd Nordstoga. Ungane som har vore med på kvedarkurs i regi av Norsk kvedarforum rundar av den musikalske delen av seminaret.

Knut Olav Åmås Foto: snl.no

Knut Olav Åmås Foto: snl.no

Knut Olav Åmås, direktør i Fritt ord, avsluttar med foredraget Dei farlege ytringane. Der tek han opp det aktuelle sprøsmålet om ytringsfridommen er sett under press.

Vi ser fram til eit interessant og innhaldsrikt seminar i ord og tonar. Vel møtt!