UL Ottar Birting

UL Ottar Birting driv aktiv leikarringgruppe i Gausdal. Dei deltek på festkvelden.