Sigmund Løvåsen kjem til Diktardagar

Sigmund Løvåsen har gjort stor suksess under Diktardagar, og generelt i Skjåk, Lom og Vågå tidlegare. Vi er difor særs glade for at han kjem attende til oss nå i 2020. Sigmund vil i løpet av hausten vere aktuell med biografi om Kjell Aukrust, og under Diktardagar vil han fortelje om dette. Foto: David Aasen