Program laurdag 31. august

12.00 Forfattarbesøk på biblioteka i Lom, Skjåk og Vågå. 

Gratis. 

09.00–15.00 Seminar i Hagehuset på Nordgard Aukrust. 

Tema: Høge fjell og djupe dalar. Fjellet som ytre og indre landskap. 

09.00 Velkomst med poetisk og musikalsk opptakt. Seminarleiar Ola Aukrust i samarbeid med Even Lusæter. 

09.15 Berre stein? Vandring i natur og litteratur. Ved Cato Schiøtz. 

10.00 Upp til fjells, so høgt som sky kan nå. Fjellet som metafysisk og økokritisk stad hjå Olav Nygard, Olav H. Hauge og Olav Aukrust – og i samtidspoesien. Ved Eirik Vassenden. 

11.00 Kaffi- og tepause. 

11.15 Ideer om natur og frihetFra Henrik Wergeland til Arne Næss! Ved Nina Witoszek. 

12.15 Dugurd. Samtaler i det grøne. 

13.15 Ver Sanctum (Heilag vår). Musikk: Sparre Olsen, Op.30–. Tekst: Olav Aukrust. Josefinekoret, Oslo. Piano: Natasja Rybak. 

13.30 Ørneflukt og ormegard – Det høge og låge – og det heilage. Jan Inge Sørbø. 

14.15 Refleksjon og avsluttande samtale. 

Seminaravgift inkludert dugurd og kaffipause kr. 650. 

Enkeltforedrag kr. 200. Dugurd kr. 200. 

16.00 – 16.30 Tor Jonssonstugu. 

Tone Ringen: Tor Jonsson i ord og tonar. Kr. 50. 

18.00 – 20.15 Festkveld i Utgard. 

Kulturinnslag av born og ungdom frå Lom, Skjåk og Vågå. 

Festtale ved Guri Sørumgård Botheim. 

Utdeling av Diktardagarprisen. 

Tone Ringen syng. 

Vindsus i fjell. Musikalsk reise med Jotunheimen underholdning. Gamle og nye tekster og tonar knytt til diktarane i regionen. 

Kr. 300/150. 

21.00 Bokbad på Fossberg. 

Sigmund Løvåsen, Brit Bildøen og Olaug Nilssen blir bokbada av bademeister Magnhild Bruheim. Kr. 200.