Program for Diktardagar 2018

Hovudtema for Diktardagar 2018 er Barne- og ungdomslitteratur: Kvifor er denne litteraturen så viktig? Korleis formidle og nå ut til målgruppene?

Diktardagar 2018 skal både formidle litteraturen til barn og unge og dra barn og unge aktivt med som deltakarar i programinnslag. Her samarbeider vi med kulturskolane i kommunane.

Sidan det i 2018 er 200-jubileum for Aasmund Olavsson Vinje, vil vi også markere det, mellom anna med ein Vinje-kveld. Vinje var fleire somrar i våre traktar, særleg som ivrig fjellvandrar i Jotunheimen.

På programmet står elles:

Barnebokforfattar Arnfinn Kolerud vitjar klassar i Skjåk, Lom og Vågå

Bibliotekarrangement med program for barn i barnehagar.

Kurs i kreativ skriving for ungdomsskuleelevar

Vandring i fotspora til Aasmund O. Vinje i Vågå

Visning av NRK-programmet Vinje i Jotunheimen

Vinjekveld med Aasmund Nordstoga

Foredrag om Tor Jonsson og Aa. O. Vinje

Festkveld i Utgard med mellom andre Maria Parr og Sigrid Moldestad

Program med elevar frå kulturskulane

Lansering av «Barnedikt i utval» av Jan-Magnus Bruheim

Tea Kummen-arrangement

Pubkveld med Aasmund Nordstoga

Diktarmiddag på Fossheim

Utstilling av barne- og ungdomsbøker

Sjå heile programmet:

Torsdag 30. og fredag 31. august:

Barnebokforfattar Arnfinn Kolerud vitjar klassar i Vågå, Lom, Skjåk.

Bibliotekarrangement med program for barnehagar.

Opplesing på helseheimar

Torsdag 30. august:

Kl 16.30 Vågå: Vandring i fotspora til Aa. O. Vinje.

Frammøte på Halland i Vågåmo. Turen går til Jettsetra, der det blir servering og orientering. Om lag ein time å gå i kvar retning, ta gjerne med lykt for heimturen. Turleiar er Ola Grøsland. Gratis.

Vinje 200 år, DNT 150 år. Arrangert i samarbeid med Mållaget Ivar Kleiven og Turlaget i Vågå.

Kl 19.00 Friviljugsentralen i Vågå, biblioteket i Skjåk, biblioteket i Lom. Framsyning av NRK-programmet «Vinje i Jotunheimen» frå 1968.  Gratis.

Fredag 31. august:

Kl 11.00-13.00 Utgard: Kurs i kreativ skriving

Miniseminar for ungdomsskoleelevar (for påmelde i Skjåk, Lom og Vågå)

Ved Kjersti Wold

Kl. 11.30 Skjåk barneskule: Lansering av J-M Bruheim: Barnedikt i utval. (Samlaget) For ungar i småskulen og for pressa.

Kl. 19.00 Marlo grendahus: Opningsframsyning. Vinje-kveld

Konsert med Aasmund Nordstoga

Utdrag frå NRK-programmet «Vinje i Jotunheimen» frå 1968 vist på skjerm.

Opplesing. Opning av Diktardagar 2018 ved ordførar i Skjåk, Elias Sperstad.

Programvert Håvard Grjotheim. Inngang kr 250/150

Kl 21.00: Fossheim: Diktarmiddag, 3 rettar med programinnslag.

Inngang kr 480, påmelding innan 25. august.

Kl 22.30: Pubkveld på Brimibue med Aasmund Nordstoga

Inngang kr 200

Laurdag 1. september:

Forfattar les frå boka si på bibliotek, Vågå, Lom, Skjåk

Kl 0900-15.15 i Utgard: Seminar Barne- og ungdomslitteratur.

– Korleis formidle barne- og ungdomslitteratur på god måte? Forsking. Kristin Ørjasæter, direktør ved Norsk barnebokinstitutt

– Den nynorske barne- og ungdomslitteraturen. Brynjulf Jung Tjønn, redaktør Samlaget, tidlegare rådsmedlem i NBU

– Å skrive for barn. Diktaruniverset mitt. Maria Parr

– Samtale/spørsmål

– Å bruke barnedikt i undervisninga v/Hildegunn Solberg Nes

– Kreativ skriving – inspirasjon for å fremje skrive- og leselyst hos elevane, v/Kjersti Wold

Seminarleiar Magnhild Bruheim

Pris for heile programmet kr 600 (inkludert mat), kr 150 for enkeltforedrag, kr 200 for kurs i kreativ skriving, dugurd kr 150

Kl 16.00: Tor Jonsson-stugu: Ottar Grepstad om Journalistane Tor Jonsson og Aa. O. Vinje på kritisk avstand.  Inngang kr 50

Kl 19.00: Utgard: Festkveld

Barn/ungdommar framfører dikt og andre innslag – samarbeid med kulturskolane i Skjåk, Lom og Vågå.

Maria Parr les frå boka Bragevinnaren Keeperen og havet

Festtale ved Håvard Grjotheim.

Utdeling av Diktardagarpris

Konsert med Sigrid Moldestad

Inngang kr 300/150

Kl 21.00: Fossberg: Bokbad med Maria Parr og Brynjulf Jung Tjønn

Inngang kr 200

Søndag 2. september:

Kl 13.00 Marlo skule: Barnebokforfattaren Tea Kummen frå Skjåk. 125 år sidan ho vart fødd (1893).

Opplesing og orientering om mennesket og forfattarskapen ved Endre Skjåk og Hans Hosar. Samtale med folk som kjende henne: Gulla Kummen, Anna Grande Melhus, Gudrun Skjaak og Hans Brandsarbakken. Samtaleleiar: Magnhild Bruheim.

Servering. Inngang kr 100.

Utstilling i Utgard og på biblioteka under Diktardagar:

Barnebøker – lokale og andre utvalde

Festivalpass kr 1000 (gjeld alle arrangement utanom Diktarmiddagen på Fossheim)