Are Kalvø

Are Kalvø (f. 1969 i Stranda) kjent forfattar og satirikar. Dei fleste kjenner han frå Hallo i uken,
mange ulike Tv-program og ikkje minst for mange innslag under Grunnlovsjubileet for 3 år sidan.
Det siste året har han hatt eiga forstilling på Det Norske Teater. Are bur i Oslo. I år held han festtale
I Utgard laurdag.