Fjellet som ytre og indre landskap

Høge fjell og djupe dalar

Sponsorer

oppland_fylkeskommune kulturråd Spb1LSlogo skjaak_logo fritt ord  

Takk òg til:

Det Norske Komponistfond Samlaget Vågå kommune Eidefoss Gyldendal Fossberg Hotell Fossheim Hotell Coop Ottadalen Ottadalen Mølle Norgesfòr Nordal Eiendom Kiwi Stokk & Stein Fjell & Fritid Gausdal Landhandel Fossheim Steinsenter

Sal av billettar på nettet startar 15. julii 2017.

Du kan du også kjøpe billettar på biblioteket i Loar eller ved inngangen til dei ulike arrangmenta.

NB! Billettar som er bestilte men ikkje betalte, må betalast og hentast på biblioteket eller ved inngangen i god tid før forestillingane tek til.

29. august 2019

18:00 - 21:00 Budeieball på Billingen Seterpensjonat

30. august 2019

18:30 - 19:30 Opning på Norsk Fjellsenter
20:00 - 22:00 Diktarmiddag på Fossheim Hotell
22:00 - 23:30 Stein Torleif Bjella på Brimibue

31. august 2019

09:00 - 15:00 Seminar i Hagehuset på Nordgard Aukrust
16:00 - 16:30 Tor Jonsson i ord og tonar
18:00 - 20:15 Festkveld i Utgard
21:00 - 22:00 Bokbad på Fossberg

1. september 2019

10:00 - 15:45 Til fjells – Sognefjellet
11:00 - 12:00 Fjellmesse ved Einar Gelius
13:30 - 15:00 Konsert med Aslak Brimi og Mari Midtli
19:00 - 20:00 Ja kom og klink og drik Bjerregaards Skaal

Vera Henriksen Lisbet Lid Venås

Markens Grøde

29. august til 1. september 2019

Sponsorer

oppland_fylkeskommune
kulturråd

Spb1LSlogo

skjaak_logo
fritt ord
Stiftinga G-KULTUR logo
Vågå kommune


 

Takk òg til:

Ottadalen Mølle
Fjell & Fritid
Fossberg Hotell
Fossheim Steinsenter
Fossheim Hotell
Nordal Eiendom
Kiwi
Stokk & Stein
Gausdal Landhandleri
Coop Ottadalen
Fjuken
Spiterstulen
Breheimen Mat
Nye Brimi Bue
Skafferiet kafé og pub

Diktardagar 2011

Sett med kvinneaugo

Layout 1Tor Jonsson-foredrag Egil Ulateig
I år er et den profilerte og produktive forfattaren frå Lesja, Egil Ulateig som skal halde Tor Jonsson-foredraget. Egil er journalist og sakprosa-forfattar og driv Forlaget Reportasje. På Diktardagane skal han halde Tor Jonsson-foredraget ved Tor Jonsson-stugu. Det er i år 60 år sidan Tor Jonsson døydde. I foredraget vil Egil samanlikne bygdene våre på den tida Tor Jonsson levde og i dag. Han vil også setja søkeljos på arven som lever vidare etter diktaren. Foredraget startar laurdag klokka 10.00. Vel møtt!

Sett med kvinneaugo
Laurdag vert det litteraturseminar med temaet «Sett med kvinneaugo» på Nordgard Aukrust. Vi har samla kvinnelege forfattarar med tilknytning til distriktet som Arnhild Skre, Bente Lindbæk, Magnhild Bruheim, Ragnhild Kolden, Guri og Sigrid Botheim og Synnøve Sakura Heggem. Kunstnar Haldis Ofigsbø stiller ut bilete. Cato Schøitz leiar seminaret. Klikk på overskrifta for å lesa meir om kvart foredrag.

Feminine speil og gåter
Synnøve Sakura Heggem, sokneprest i Lom, jobbar for tida med boka «Feminine speil og gåter», om N. F. S. Grundtvig og kvinnene i livet og diktinga hans. Grundtvig er mest kjend som salmediktar. Han var også inspirasjonskjelda for folkehøgskulerørsla. Vonheim i Gausdal, der Olav Aukrust var styrar frå 1913 – 15, vart eit viktig kultursentrum for heile landet. Friskulen på Ofigsbø i Lom var også prega av Grundtvig sin pedagogikk og tankegods. Han argumenterte ivrig for likestilling i kyrkja og hans glød for språket, «modersmålet», smitta over på nynorskrørsla. Gudstenesta som Synnøve skal leie i Lom stavkyrkje sundag, står også i Grundtvig sitt teikn.

Pennens kvinnelige pionerer
Bente Lindbæk, oldebarnet til Elise Aars Aubert, vil halde foredrag med tittelen «Pennens kvinnelige pionerer – mine forunderlige formødre» der ho tek for seg fire generasjonar skrivande kvinner. Oldemora Elise Aars Aubert har bl.a. skrive boka «Fra de gamle prestegaarde» der ho skildrar livet i prestegarden her i Lom frå 1851 – 1862. På den tida fungerte prestegarden også som tilhaldsstad for datidas turistar og åndselite med gjestar som prins Karl, Vinje, Eilert Sundt og Ibsen. Bente vil fortelja meir om Elise og livet i prestegarden, om bestemora Sofie Aubert Lindbæk som var forfattar og filmkritikar, om tanta Lise Lindbæk som var krigskorrespondent og om seg sjølv og boka ho er i gang med om desse fire skrivande kvinnene i familien Aubert/Lindbæk.

Hulda Garborg blant
Arnhild Skre som budde delar av oppveksten sin på Aulestad i Gausdal, skal halde foredrag om Hulda Garborg og hennar møte med «framifrå døletypar». Hulda Garborg gjesta Lom under den storstilte Olsokfeiringa i 1930, på tusen årsjubiléet for slaget på Stiklestad. Ho deltok mellom anna på gudstenesta i stavkyrkja der ho sat og såg rundt seg på desse «framifrå døletypane» som ho skriv om i dagboka si. Arnhild vil ta for seg Hulda Garborg og hennar forhold til Gudbrandsdalen og dølane. Ho vil også koma inn på dei særs aktuelle problemstillingane som er knytt til kulturnasjonalismen som Hulda var ein representant for, og den politiske nasjonalismen.

Sett med våre augo
Seminaret vert avslutta med paneldebatten «Sett med våre augo». Her blir fokus sett på vår tids skrivande kvinner frå Nord-Gudbrandsdalen. Nokre av dei er sjølve med i panelet og vil diskutere og samtale om bøkene sine, om arven frå dei mannlege forfattarane frå distriktet og om det å vera skrivande kvinne og deira kår i dag. Guri og Sigrid Sørumgård Botheim, Ragnhild Kolden og Magnhild Bruheim deltek i panelet. Cato Schøitz leiar debatten.

Vigdis Hjorth, Lars Mytting, Arnfinn Kolerud. Bokbadar: Magnhild Bruheim
Bokbadet på Fossberg i Lom er eit fast innslag under Diktardagane. I år er det forfattarane Vigdis Hjorth, Lars Mytting og Arnfinn Kolerud som skal delta saman med bademeister Magnhild Bruheim.
Klikk på overskrifta for meir informasjon om forfattarane.

Janne Rønningen, Bjørn Daniel Tørum, Even Lusæter og Øyvind Sandum
Janne Rønningen har lang og allsidig bakgrunn frå media både frå radio og TV. Ho opptrer også frilans med eigne stand up-show. Under Diktardagane skal ho opptre med statt upp-show med kvinneleg skråblikk saman med eit av dei nye, store stand-up talenta i landet, Bjørn Daniel Tørum. Paret held statt upp-show i Presthaugen i Lom laurdag kveld. Even og Øyvind pakkar showet inn med lokal lyrikk. La ein god latter forlenge kvelden!