Fjellet som ytre og indre landskap

Høge fjell og djupe dalar

29. august til 1. september 2019

Forfattarbesøk på biblioteka i Vågå, Lom og Skjåk

Stad:
Dato: 31.08.2019
Tid: 12:00 - 13:00

Olaug Nilssen, Brit Bildøen og Sigmund Løvåsen besøker biblioteka i Vågå, Lom og Skjåk. Dei les og fortel frå eige forfattarskap. Arrangementa er gratis.