Fjellet som ytre og indre landskap

Høge fjell og djupe dalar

Diktardagar 2018

Skjåk, vågå og Lom

29. august til 1. september 2019

Sponsorer

oppland_fylkeskommune
kulturråd

Spb1LSlogo

skjaak_logo
fritt ord
Stiftinga G-KULTUR logo
Vågå kommune


 

Takk òg til:

Ottadalen Mølle
Fjell & Fritid
Fossberg Hotell
Fossheim Steinsenter
Fossheim Hotell
Nordal Eiendom
Kiwi
Stokk & Stein
Gausdal Landhandleri
Coop Ottadalen
Fjuken
Spiterstulen
Breheimen Mat
Nye Brimi Bue
Skafferiet kafé og pub

Barnelitteratur

Barn i lokal songarv

Barn i lokal songarv

Prosjektet Barn i lokal songarv vil også i år vera med i Diktardagar. Fredag 31. august vil det vera «Diktardagarkonsertar» på skulane i Lom, Skjåk og Vågå. I tillegg blir det konsert fore bebuarane på Skjåkheimen, Vågåheimen og Helseheimen i Lom. Som tidlegare år, vil ei lita gruppe opne festkvelden i Utgard med å synge nokre lokale småstubbar.

les mer
Seminar: Barnelitteratur

Seminar: Barnelitteratur

Hovudtemaet på Diktardagar 2018 er Barne- og ungdomslitteratur. Det blir også temaet på seminaret laurdag 1. september. I år er seminaret retta særskilt inn mot dei som formidlar litteratur for barn og unge, det vil seia lærarar og bibliotekarar. Seminaret kan vera nyttig og inspirerande også for andre.

les mer
Diktardagar med Vinje-kveld

Diktardagar med Vinje-kveld

I år er det 200 år sidan forfattaren og journalisten Aasmund Olavsson Vinje vart fødd. Diktardagar 2018 markerer det mellom anna med ein Vinje-kveld, der vi får konsert med Aasmund Nordstoga.

les mer
Jens Ivar Kristensen: Illustrasjon frå Barnedikt i utval av J-M Bruheim

Jens Ivar Kristensen: Illustrasjon frå Barnedikt i utval av J-M Bruheim

Hovudtema for Diktardagar 2018 er Barne- og ungdomslitteratur: Kvifor er denne litteraturen så viktig? Korleis formidle litteratur, leselyst og skriveglede for barn og unge.

Det er også temaet for det årlege seminaret laurdag 1. september.

 Sidan det i 2018 er 200-jubileum for Aasmund Olavsson Vinje, vil vi også markere det, mellom anna med ein Vinje-kveld. Vinje var fleire somrar i våre traktar, særleg som ivrig fjellvandrar i Jotunheimen.

 På programmet står elles: 

 • Barnebokforfattar Arnfinn Kolerud vitjar klassar i Skjåk, Lom og Vågå
 • Bibliotekarrangement med program for barn i barnehagar.
 • Kurs i kreativ skriving for ungdomsskuleelevar
 • Vandring i fotspora til Aasmund O. Vinje i Vågå
 • Visning av NRK-programmet Vinje i Jotunheimen
 • Vinjekveld med Aasmund Nordstoga
 • Foredrag om Tor Jonsson og Aa. O. Vinje
 • Festkveld i Utgard med mellom andre Maria Parr og Sigrid Moldestad
 • Program med elevar frå kulturskulane
 • Lansering av «Barnedikt i utval» av Jan-Magnus Bruheim
 • Tea Kummen-arrangement
 • Pubkveld med Aasmund Nordstoga
 • Diktarmiddag på Fossheim
 • Utstilling av barne- og ungdomsbøker