Fjellet som ytre og indre landskap

Høge fjell og djupe dalar

29. august til 1. september 2019

Dag Inge Bakke

Dag Inge Bakke er ein aktiv friluftsmann, han har hatt arbeidet sitt i og med med fjell i 25 år, såleis har han fått med seg ein del endringar som har skjedd – og som er i ferd med å skje. Han arbeider til dagleg som naturvegleiar i Klimapark 2469 AS, sidan 2010 har han lagt ned mange arbeidstimar i samband med istunellen i Juvfonne. Han arbeider også som observatør for NVE og tek brefrontmålingar for dei.